Projectmanager webprojecten

Behoefte aan een ervaren projectmanager voor een nieuw webproject? Het overzicht houden. De boel in gang trekken. Aansturen. Structuur aanbrengen. Resultaat boeken. Ik sta in mijn kracht als ik een sleutelrol heb binnen webprojecten. 

De mix tussen techniek, design en communicatie vind ik te gek. Het is een uitdaging om deze ingrediënten te combineren tot een succesvol eindresultaat.

Planmatige aanpak

Alle wensen en functionaliteiten worden geïnventariseerd en in een Plan van Aanpak samengevat. Daarna start ontwerp en ontwikkeling.

Kennis & kunde

Veel ervaring in andere webprojecten betekent kennis en kunde voor nieuwe projecten. Verstand van techniek, oog voor design en liefde voor het web.

Functioneel ontwerp

Op basis van de inventarisatie(s) wordt een functioneel ontwerp gemaakt welke geldt als uitgangspunt voor de betrokken ontwerpers & ontwikkelaars.

Succesvol resultaat

Eén aanspreekpunt bewaakt afspraken, voortgang, planning en budget. Diverse betrokken partijen aansturen en informeren over wensen, voortgang en resultaat.


Testimonials

Michelle is een dame die goed weet wanneer gas te geven en wanneer even te temporiseren. Vanaf het begin op de bok, met duidelijke plannen en een overtuigende visie. Maar ook met een luisterend oor en veel respect voor input van anderen. Een wervelwind die de boel in gang trekt en structuur aanbrengt. Projectleden en externe partijen wijst ze vriendelijk op deadlines, zodat het eindresultaat niet in gevaar komt.

René Bremer, Bremer Communicatie

 

Ik werk bij verschillende projecten samen met Michelle. Ik als developer, zij als projectmanager. Michelle heeft een uitzonderlijk talent voor communiceren, gedachten vertalen in woorden/processen en weet dit altijd op de juiste manier in te zetten. Ze stuurt al bij voordat je zelf door hebt dat je de verkeerde kant op gaat. Ook technisch weet ze precies de juiste vertaalslag te maken, wat wil de klant nou eigenlijk en hoe is dat te vertalen naar een ontwerp of functionaliteit die voldoet? Michelle gaat altijd met energie en plezier op zoek naar het beste. Resultaatgericht en met oog voor het doel, budget, tijd en mensen.

Kay Lucas, Web & Mobile developer Aery
Click here